مالیات های ما و شما هزینه حج مهتاب و مهناز و رز و الهام میشود.البته اینکه بسیاری از مستضعفان مملکت در حسرت یک زیارت مشهد میسوزند مشکل خودشان است چون مستضعفان مملکت که امکان و لیاقت دلبری از قطب دایره امکان اسفندیار رحیم مشایی را ندارند.

البته جالب اینجاست که این بازیگران در بدو ورود به فرودگاه جده برای رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی مسئولان ایرانی تذکر گرفتند.