گل خورک

گل خورک mudskipper
(تصاویر ساحل پشت فرودگاه بندرعباس اردیبهشت۹۶)
گل خورک به خانواده گاو ماهیان تعلق دارد. در سواحل ماسه ای آمیخته با گل و لای حفاری میکنند، به همین علت به اونا گل خورک میگن.

این ماهی میتواند در بیرون از آب تنفس کند ولی پیوسته باید بدنش را مرطوب نگه دارد. به همین دلیل درپهنه های گلی برای خود آبگیر کوچکی حفر میکند تا بتواند به آب دسترسی داشته باشد. با دهانش گل و لای را می بلعد و در جای مناسب تخلیه میکند و به این ترتیب تونل یا آبگیر حفر میکند. از اینرو به گل خورک مشهور شده است.

#خلیج_فارس#بندرعباس#بندری#زیست_دریا#زیستدریا#زیست_شناسی

#دانشگاه_هرمزگان#گل_خورک
#hormozgan_university#uni_hormizgan#marine_biology#

marinelife#mudskipper#biology#sealife#persian_gulf

/ 0 نظر / 9 بازدید