چرا دخترها بیش تر باید خود را بپوشانند؟

چکیده: یافته هاى روان شناسى نشان مى دهند که توسل به خودنمایى و خودآرایى، بیش تر در بین دختران رواج دارد. همچنین تجربه بشرى نشان مى دهد که در تصاحب قلب ها، پسر، شکار است و دختر شکارچى! همچنان که در تصاحب جسم و وجود مادى، دختر شکار است و پسر شکارچى! میل دختر به خود آرایى، از این حس عشق و محبت او ناشى مى شود که خداوند براى هدف متعالى «پیوند همسرى» در طبیعت و سرشت او نهاده است.

یافته هاى روان شناسى نشان مى دهند که توسل به خودنمایى و  خودآرایى، بیش تر در بین دختران رواج دارد. همچنین تجربه بشرى نشان مى دهد که در تصاحب قلب ها، پسر، شکار است و دختر شکارچى! همچنان که در تصاحب جسم و وجود مادى، دختر شکار است و پسر شکارچى! میل دختر به خود آرایى، از این حس عشق و محبت او ناشى مى شود که خداوند براى هدف متعالى «پیوند همسرى» در طبیعت و سرشت او نهاده است.

کم تر اتفاق افتاده است که پسران، لباس هاى بدن نما و آرایش هاى تحریک کننده به کار ببرند. بعضى از دختران، بیش تر به حکم طبیعت خاص خود، مى خواهند دلبرى کنند و پسر را دلباخته خود سازند. این ویژگى، البته فرصت تفکر و انتخاب عاقلانه را از طرفین مى گیرد.
بنابراین، مى توان گفت که انحراف برهنگى، از انحراف هاى مخصوص ‍ دختران و طبیعت لطیف آنان سختگیرانه تر است. به علاوه وسایل ظریف و لطیف و ارزشمند همچون درّ و یاقوت و زمرّد در درون صدف محفوظ ترند.

کسانى گفته اند که اگر پسران و دختران آزاد باشند، اشباع مى شوند و عطش ‍ آنها کم تر مى شود؛ امّا تجربه جوامع گوناگون، نشان داده است که این چنین نیست. مگر چشم چرانى ها و روابط غیرقانونى و خشونت علیه زنان و ناامنى محیط هاى اجتماعى براى دختران و بى عفّتى ها در جوامع آزاد غربى، کم تر شده است؟ جسم سالم و روح زیبا و شخصیت مطلوب اجتماعى، گوهرها و سرمایه هاى دختران و پسران جوان اند. کدام انسان خردمند بهترین سرمایه هاى خویش را در معرض استفاده هر کس و ناکس قرار مى دهد؟
علّت بیش تر بودن پوشش قانونى دختران در جامعه و فرهنگ ما، منع کامجویى جنسى نامشروع از آنان است که قطعاً به دوام بیش تر کانون خانواده و صمیمیّت و محبّت و دلبستگى بیش تر آنها در زندگى مشترک آینده شان خواهد انجامید.

دختر و پسرى که قبل از ازدواج ، عفیفانه تر زیسته اند و ازدواجشان نخستین تجربه آنها در هر گونه رابطه جنسى است، خوش بخت تر زندگى مى کنند و احساس ارزشمندى بیشترى مى کنند. پس در واقع، دختران، با رعایت حدود پوشش، به سلامت زندگى آینده و سالم تر ماندن همسر آینده خود، کمک کرده اند و البته چنین خویشتن دارى و عفافى از سوى پسران نیز تضمین خوبى براى زندگى آینده خود آنهاست.

شاید یک علّت این که جوانان امروز در جوامع غربى از ازدواج گریزان هستند، همین باشد؛ زیرا آنان ازدواج را براى خود، یک محدودیت مى دانند و اکثر کامجویى هاى آنها در غیر محیط خانواده خود بوده و در غیر کادر رسمى و در جریان معاشرت هاى آزاد و در محیط هاى خارج از خانه انجام پذیرد. طبیعى است که براى چنین کسانى، ازدواج، آغاز محرومیت است. بر خلاف فرهنگ اسلامى که در آن، ازدواج جوانان، پایان محرومیت و آغاز یک زندگى نوین و نیز کانون محبّت و فضایى براى کمال جویى و پیشرفت دوشادوش است. براى رسیدن به چنین سعادتى است که اسلام، به صورتى جدى، مسلمانان را از دوستى و رابطه نامشروع با جنس مخالف، نهى مى کند.

آیا پوشش دختران ، مانع رشد آنها نیست؟

پوشش مطلوب اسلام براى دختر، مانع هیچ گونه فعالیت فرهنگى و یا اجتماعى و اقتصادى و سیاسى نیست. آنچه موجب به هم ریختگى جامعه و فلج شدن نیروهاى فعّال اجتماع مى گردد، آلوده شدن محیط کار و تحصیل و...، با آزاد گذاشتن لذّت  جویى ها و چشم چرانى هاى مردان و میدان دادن به عشوه گرى ها و خودنمایى هاى دختران در محیط عمومى است.

اگر در محیط دانشگاه، دختران بدن خود را بپوشانند و هیچ گونه آرایشى نداشته باشند، بهتر درس مى-خوانند، فکر مى کنند و به سخن استاد گوش ‍ مى دهند، یا وقتى که در کنار هر پسرى یک دختر آرایش کرده و با وضع نامتناسب (با کلاس و درس) نشسته باشد؟
انصافاً کدام روش، التهاب را در دختران و پسران، کاهش مى دهد و به نفع آنهاست؟ و عقل، کدام را تصدیق مى کند؟

آیا اگر پسران ما در خیابان و کوچه و بازار و مدرسه و اداره و کارخانه و... با رفتارهاى فریبنده و سخنان و وعده هاى شعار گونه و غیر واقعى ، دائماً در صدد یافتن دختران پاک و ساده و صمیمى جامعه باشند و هر بار، با فرو نشستن هوس ها و عشق هاى سطحى و خادم شان به دیگرى رو کنند، آرامش و امنیّتى براى دختران ما خواهد ماند؟

به تجربه ثابت شده است که هر محیطى که در آن، رفت و آمد و آمیزش ‍ کم ترى میان دو جنس بوده و پوشش صحیح و حریم خصوصى افراد رعایت شده، در آن جا، پسرها و دخترها هم احساس آرامش بیشترى داشته اند و هم در کار و تحصیل، موفق تر بوده اند.

منبع: پایگاه علمی فرهنگی حجاب ایران

/ 0 نظر / 3 بازدید