پشت‌‌ پرده مصاحبه‌ پذیرش دانشجوی‌ دکتری

 اغلب دانشگاه ها و اساتید بر اساس سلیقه و میل شخصی خود دانشجویان دوره دکتری را انتخاب می کنند و اغلب اساتید ، دانشجویان خود را برای دوره دکتری انتخاب می کند و شانس دیگران، حتی اگر از نظر علمی قویتر نیز باشند برای قبولی پایین است. 

این بی عدالتی ها هنوز نیز در نحوه پذیرش دانشجو به چشم می خورد و در اغلب موارد دانشگاه ها و اساتید نظر خود را در پذیرش دانشجو اعمال می کنند. در واقع با عدم اصلاح روند غلط قبلی مشخص نیست این همه صرف هزینه و وقت برای برگزاری آزمون دکتری بصورت متمرکز برای چه بوده است.

نگاهی به صحبت های داوطلبان آزمون دکتری و همچنین توجه به رتبه های بالایی که در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشده اند نشان می دهد که هنوز هم در بر همان پاشنه قبلی می گردد و با وجود اینهمه سر و صدا و هیاهو در مورد آزمون دکتری، جز اضافه شدن مرحله ای پر استرس و وقت گیر به روند اشتباه قبلی تغییر دیگری در نحوه پذیرش دانشجوی دکترا رخ نداده است. در نهایت هم باید گفت حاصل پایمال شدن حق بسیاری از کسانی که شایستگی تحصیل در این مقطع را دارند، نه تنها بی انگیزگی خود فرد و بر باد رفتن آرزوهای بسیاری از جوانان نخبه این سرزمین بدلیل بی عدالتی برخی از اساتید است که در نهایت کل جامعه و کشور از این روند اشتباه متضرر خواهد شد و خود را از توانایی بسیاری از جوانان با استعدادش محروم خواهد دید.

/ 0 نظر / 9 بازدید