گیرم پدر تو بود فاضل

مبادا به خاطر تو پدرت را سرزنش کنند. باید با گفتار و رفتار و عمل مان آبرو و سابقه پدر را محفوظ نگه داریم، که این یک وظیفه بزرگ است. مستر آهنگران کاری کن که ارادتمندان پدرت وقتی تو را ببینند بگویند احسنت به این پدرت که چنین فرزندی را تربیت کرده نه این که بگویند : "گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل"
سوال اینجاست با معلوم الحال بودن چنین فردی ، مسئولین چرا اجازه سخنرانی را در دانشگاه میدن ؟ یعنی نوشتن مقاله در فلان مجله و تدریس در دانشگاه ارجح تر از آگاهی از وضعیت فکری و رفتاری افراد دعوت شده جهت سخنرانی به دانشگاه هاست. والعاقبه للمتقین
/ 0 نظر / 21 بازدید