چادر

این روزها چادر پل ترقی برخی شده تا پایشان محکم تر شود و کسانی که تنها رخت خود را عوض کرده اند برای تخت بهتر.پس دیدن کرشمه ها،بی حیایی و آرایش های تند از آنها  حتی در لوای چادر و حجاب هم دور از انتظار و عجیب نیست. 

/ 0 نظر / 3 بازدید