ارائه مقاله در اولین همایش کاربردهای علوم پایه در فناوری های نوین

اگه ریا نمیشه نیشخند منم در حال ارائه مقاله با عنوان :

اثر مخرب زباله ها بر بی مهرگان بزرگ منطقه بالای جزر و مدی شهر بندرعباس

(البته یکی از زنبورا نیش خودشو زدافسوس)

/ 0 نظر / 8 بازدید