کدامیک حقیقت بازیگران ایرانی است؟

کدامیک را باور کنیم؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
رضا

خب ؟ حقیقتش اون عکسه ایشون نمی توند که تو تلوزیون رسانه ملی اونطوری ظاهر شن و دارم فیلم بازی می کند و حجاب رو رعایت کند

انسانیت

اگه شما با دیدن اون بازیگر تحریک میشی مشکل خودت ایشون هرجوری که میخواین ظاهر میشند و خودشون میدوند و ایشون هنرمند هستن به شما مربوط میشه ؟