به خاطر یک مشت رای

عکسی از جناب رئیس جمهور در کوه با چند جوان منتشر شد و برخی به حجاب دختران پرداختند که چرا رئیس جمهور به آنها تذکر نداده و برخی دیگر گفتند چرا رئیس جمهور با بچه های بی بضاعت جنوب شهری و محروم عکس نمیگیرد و ....

✅اما باید بگویم برادر من کجا داری میری؟ اینها دعوای روی لحاف ملا است

حواست کجاست؟؟؟

با رئیس جمهوری طرف هستیم که استاد جنگ_روانی است❗️

یعنی گمان می کنی تیم رسانه‌ایش زمانی که عکس را منتشر می کرد نمی‌دانست که حجاب دختران مناسب نیست؟؟

اتفاقا کاملا حساب شده کار کرده اند!! تا از من و تو افراد افراطی و خشک بسازند

⭕️ تا با یک عکس رای های خاکستری جامعه را جمع کند ⭕️تا به عده ای پیام دهد اگر می خواهید آزاد به کوه بروید باید به روحانی رای بدهید ⭕️تا دوباره ماجرای حقوق دان و سرهنگ را تکرار کند ⭕️ این عکس یه حرکت پوپولیستی است تا دوباره جوانان کشور را جذب خود کند

⛔️ تو چرا در نقشه او بازی می کنی؟؟؟ تو چرا همان کاری را می کنی که او می خواهد؟؟؟

جناب پرزیدنت قبل از اینکه رئیس جمهور باشد یه آدم امنیتی است

/ 0 نظر / 3 بازدید