از عکس‌های آتلیه‌ای تا کت و شلوارهای آنچنانی

مگر در بهارستان چه خبر است؟!
 
شام چرب انتخاباتی و کرایه یک هفته‌ای آشپزخانه‌های شهر، عکس‌های آتلیه‌ای تمام قد با انگشت سبابه‌ای که به ناکجاآباد اشاره می‌کند، کت و شلوارهایی که در هر سخنرانی رنگ عوض می‌کند، پوسترهایی که از فرط لامکانی زیر پای عابران پهن می‌شود؛ تنها برخی از ریخت و پاش‌های انتخاباتی برخی کاندیداهاست.

حمایت صنف طلافروشان، حمایت صنف کله پزان، حمایت صنف بزازان، حمایت بانکی‌ها، حمایت یانکی‌ها! و وام‌های میلیاردی تنها برای راهیابی به مجلسی که در آن قرار است وکیل مردم در امر قانون گذاری شوند! آیا قانون گذاری در حوزه‌های مختلفی که گره از کار مردم به خصوص در امر معیشتی باز کند، با اسراف‌های انتخاباتی برخی کاندیداها سنخیتی منطقی دارد؟

اسراف‌های محرز تبلیغاتی برخی کاندیداهای انتخابات این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که در بهارستان مگر چه خبر است؟ آیا قرار است این اسراف‌ها در آنجا جبران شود؟! آیا هدف غایی کاندیداهای این چنینی می‌تواند «وکالت ملت» باشد؟ رفع  این شائبه در وهله اول پرهیز از اسراف تبلیغاتی و در وهله دوم نیازمند شفاف سازی مالی کاندیداها قبل و بعد از ورود به مجلس است.
/ 0 نظر / 4 بازدید