انتخابات و نشان دادن زنان بی حجاب در تلویزیون

صدا و سیما به دنبال اثبات این مطلب است که: تنها یک طیف خاص در انتخابات شرکت نمی کنند؛ بلکه همه ی مردم با هر عقیده و سلیقه و مرامی که باشند جهت تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت می کنند.
لیکن متأسفانه نشان دادن زنانی که از لحاظ حجاب وضعیت مطلوبی ندارند، تأثیر نامطلوبی بر مردم می گذارد. بعضی از مردم در برخورد هایی که داریم، می گویند: اگر نشان دادن، چنین پوششی حرام است، چرا در زمان انتخابات نشان داده می شود. و اگر حلال است، چرا در بقیه ی ایام نشان داده نمی شود؟!
حال به نظر شما، کدامیک از این دو امر مهم تر می باشند؟ از طرفی نشان دادن حضور همه ی اقشار جامعه امری لازم به نظر میرسد و از طرفی دیگر این امر، نوعی تناقض در رفتار و گفتار را نشان می دهد. راه کاری که برای برون رفت از این فضا به نظر می رسد، از این قرار است:
الف:

 از آنجایی که تعداد زنان محجبه در سراسر کشور بسیار بیشتر از زنان غیر محجبه می باشند، در مصاحبه ها هم این تعادل حفظ شود.
ب:
لزومی بر استفاده از نما های کلوز آپ (نمای صورت) و یا حتی مدیوم کلوز آپ (نمای نیمه ی بدن) نمی باشد. بلکه می توان از نمای لانگ شات (نمایی که یک یا چند نفر در حال گفتگو یا انجام کاری در صحنه دیده می شود) نیز استفاده گردد.
ج:

سعی شود از بانوانی مصاحبه گرفته شود که پوشش بهتر و یا آرایش کمتری دارند.
 د:
علت این امر در برنامه های مختلف برای مردم توضیح داده شود. چنانچه مردم علت این امر را بدانند، بدان اعتراض نخواهند کرد و برای آنان شبهه ای به وجود نمی آید.

/ 0 نظر / 13 بازدید