ای ساپورت پوش محترم با شما هستم

هیچ میدانی چه میکنی؟داری گناهی انجام میدهی که خودت هم نمیدانی و چیزی برایت ندارد… به صورت عروسکی بزک کرده در خیابان و یا مترو و خیلی از مکان های عمومی دیگر راه میروی و بدون آنکه برایت لذتی داشته باشد گناه برایت می نویسند میدانی چرا؟                                                                     

چون از خیلی ها سلب آرامش میکنی چرا دوست داری فرم بدنت را همه ببینند؟ به دنبال چه میگردی ؟

اگر در معرض نگاه چند چشم چران قرار بگیری خوشت می آید؟ چه چیزی عایدت می شود ؟

بدان فقط با چند لحظه نمایاندن خودت در انظار عمومی چندین جوان را در آن روز بدون آرامش و یا با گناه به رختخواب برده ای…

روز قیامت چه جوابی داری بدهی مگر رسالت پیامبر بر تو تمام نشده بود مگر نباید فاطمه زهرا(س) الگوی تو باشد چرا به دنبال” لیدی گاگا” و امثال آنها رفتی؟

 

/ 0 نظر / 28 بازدید