دوست داشتن سادست

سعی کرده ام همه را دوست بدارم
همه دوست داشتنی اند، هرچند خود نمی دانند
سعی کرده ام به همه بگویم تو (البته غیر خانم ها نیشخند)
چون احساس شیرین نزدیک بودن می دهد

سعی کرده ام به چشمها خیره نشوم
چشم هر کسی رازی دارد که پنهان کرده است
سعی کرده ام لبخندی داشته باشم
شاید کسی ببیند و کمی دلش باز شود.

سعی کرده ام به گل های پارک کنار خانه مان سلام کنم، گلها همیشه به دنبال نگاه های عابران سرگردان اند.
سعی کرده ام احساس پسر بچه ای را که سر چهار راهی گل می فروخت بفهمم، شاید شمارش ثانیه های چراغ قرمز طولانی تر شود.

سعی کرده ام دوست بدارم
چون دوست داشتن ساده است.

ساده باشیم پس ...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید