تجمع دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به دعوت از محمد خاتمی

دانشجویان دانشگاه هرمزگان از ساعتی قبل در پی دعوت از محمدرضا خاتمی از عاملین اصلی فتنه 88 برای سخنرانی در این دانشگاه مقابل دفتر ریاست دانشگاه تجمع کردند.

محمدرضا خاتمی از سران فتنه 88 به دعوت انجمن اسلامی قرار است روز شنبه اول اسفند برای سخنرانی به این دانشگاه برود.

حضور محمدرضا خاتمی برای اخذ مجوز در هیات نظارت بر دانشگاه مطرح می‌شود اما مسئول نهاد رهبری در دانشگاه هرمزگان با این موضوع مخالفت کرده اما این مسئله در هفته جاری با فشار استانداری در شورای تامین استان مطرح شده و مجوز حضور محمد رضا خاتمی بدون اطلاع هیات نظارت صادر شده است. 

دانشجویان دانشگاه هرمزگان در واکنش به این اقدام مسئولین دانشگاه صبح امروز مقابل دفتر ریاست دانشگاه تحصن کرده و خواستار لغو این سخنرانی در دانشگاه شدند.

دانشجویان تا زمانی که این سخنرانی در دانشگاه لغو نشود دست از تحصن دست برنمی‌دارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید