نامزد اصلح کیست

آنچه که باید محور انتخاب نامزد اصلح باشد، عدالت و انقلابی بودن است که اصلاحات در این زمینه ها سال هاست که رو به افول و قهقرا رفته
دانشجوها باید این را مدنظر قرار بدن که نگاه گروه های سیاسی اعم از اصلاح طلب یا اصول گرا و غیره به آنها، نگاه ابزاری است.
حزب های مختلف سیاسی با هر هدف و خطی مشی و انگیزه ای ،بدنبال قدرت هستند و در این راه زیر بار بسیاری از محافظه کاری ها در برابر آرمان ها می روند، و کار و نقش ویژه دانشجو نقد قدرت براساس آرمان هاست.
دانشجوی عزیز باید در مواجهه با جریانات مختلف سیاسی و سخنرانی های افراد مطبوع هر حزب ، باید با احتیاط و موضع انتقادی و مطالبه گری به هر حزب داشته باشد.
دانشجو و جریان دانشجویی در میدان انتخابات و سیاست باید تلاش کند با عقل دانشجویی و فرهیختگی که عقل آرمان گرای انقلابی و اسلامی است، مسائل و سخنرانی ها را تحلیل کند ، تصمیم بگیرد و اقدام کند و به شدت از ترفند های حرفه ای سیاسی و به اصطلاح حرف های زیبای احزاب، که بیشتر بدنبال سود و قدرت شخصی و گروه مطبوع خود هستند، پرهیز کنند و با تحقیق و مشخص کردن راست و دروغ، رای بدن نه با سوت و جیغ و کف هورررا !! در اخر یه سوال؟

همین مستر معین مگه به خ ات م ی نامه ننوشت که درخواست کرد با دانشجویان برخورد امنیتی و قضایی بشود حالا حرف از آزادی بیان میزنه؟
/ 0 نظر / 10 بازدید