حزب باد چه کسانی هستند

Opportunism یا فرصت‌طلبی، تغییر جهت دادن بر حسب دگرگونی اوضاع و به خاطر سود شخصی.

کسانی را فرصت‌جو ( اپورسیونیست) می‌نامند که همواره به سوی قدرتِ وقت گرایش دارند و پایبند اصولی نیستند .

تقریباً در تمامی منابع و لغت‌نامه‌ها، حزب باد را کسی دانسته‌اند که برای رسیدن به نفع شخصی، حاضر به فدا کردن همه چیز است؛ چنین فردی نه اصل دارد و نه اصول.

پشت کردن به رفقای دیروز و قربان صدقة امروزی‌ها رفتن و بر خلاف گذشته حرف‌زدن و عمل کردن از شاخص‌های این دسته از افراد است. حزب بادی هر که هست، تابع وزش باد انتفاع شخصی است و از هر سو که باد نفع شخصی بوزد، به آن سو خواهد دوید.

/ 0 نظر / 221 بازدید