دست به گیرنده هاتون نزنید اینجا ایران نیست؟؟؟؟؟؟

روزی که حیا و غیرت در جمعه بازار شهر به حراج رفت

عده ای از پسران و دختران لا ابالی در پارک آب و آتش برای تمسخر حجاب.حیا و غیرت طی فراخوانی در فیس بوک گرد هم جمع شدند.

چشم مسئولین.گشت ارشاد.و کسی که گفت مشکل امروز کشور ما بیرون بودن تار موی دختران نیست و ...... روشن!!!!


/ 0 نظر / 4 بازدید