بگرد دنبال خودت

همیشه چیزی هست که باید بخری
ماشین خوب  و بهتر
خانه خوب  و زیباتر
فقط یک بار برای یک لحظه بایست
و از خود بپرس خودت کجا بوده ای
 این سالها
چقدر برای خودت بوده ای
و آیا میدانی که وقتی در آرزوی چیزی هستی
لحظات حال از دستت پریده اند
و تو برای خودت رندگی نکرده ای
تو برای آرزوهایت زندگی ات را خرج کرده ای
هیچوقت شده برای خودت باشی
بروی به محله قدیمیت سر بزنی
و ببینی همکلاسی هایت کجایند و چه کرده اند
شده است قلم به دست بگیری و بنویسی؟
و یا نقاشی کنی
بدون آنکه فکر کنی چه عوایدی خواهد داشت این کار
شده است تو ی کاغذ پار ه های قدیمی خانه
بگردی و نامه ای عاشقانه بیابی
بنشینی و آن را بخوانی؟
شاید بفهمی معنی عشق، روزگاری چه بوده
شده است توی انباری خانه پدری بگردی
و زیر میز را نگاه کنی
ببینی آنوقتها که مدرسه میر فته ای
یادگاری نوشته ای
تو نوشته ای و رفته ای
تو کجایی حالا !؟
جا مانده ای؟!
شده است قرآن پدر را باز کنی
و یکی یکی پی نوشت های پدر را ببینی
که تاریخ تولد ها را نوشته
و تو را نور چشم خطاب کرده؟
زندگی همین است
تو نور چشم کسی بوده ای
که حالا حوصله اش را نداری
و فرزندت را عاشقانه دوست داری که
حوصله ات را ندارد
تو یک جا توی زندگی خودت را جا گذاشته ای
و رفته ای.....آنهم چه رفتنی
نمیشود دلت برای خودت تنگ شود؟
میترسم نشود و دیر شود
بگرد دنبال کسی که تو را با نام کوچکت صدا کند
تو را با نام کوچکت صدا کند
زنگ بزند و بگوید
هیچ کاری ندارد
فقط دوست داشته  صدایت را بشنود
بگرد دنبال دوستی که
 شریکت نیست

بگرد دنبال خودت
خودت را پیدا کن و بازوانت را دور خودت
حلقه کن و خود را در آغوش بگیر

/ 0 نظر / 6 بازدید