بازیگران و خوانندگانی که محجبه شدند

 

به آیه 31 سوره نور که پوشش زنان را مطرح می کند، «آیه حجاب» می گویند.در این آیه، خطاب به پیامبر(ص) آمده است:

(و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن... و لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن)

و به زنان با ایمان بگو: «دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فروبندند و پاک دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نکنند، مگر آن چه به طور طبیعی از آن پیدا است و باید روسری خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند... و پاهای خود را [به گونه ای به زمین] نکوبند تا آن چه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد.»
گفته شده: پیش از نزول این آیه، زنان روسری ها را به پشت می انداختند و سینه آن ها آشکار بود. در آیه 59 احزاب نیز به حجاب خانم ها اشاره شده است.
شأن نزول آیه حجاب: آیاتی از جمله آیه 59 و 33 احزاب و آیه 30 و 31 نور مربوط به حجاب است.

/ 0 نظر / 17 بازدید