بارناکل

بارناکل (تصاویر منطقه بین جزر و مدی ساحل بندرعباس اردیبهشت نود و شش)

بارناکل ها به زیر شاخه سخت پوستان، رده آرواره پایان و از خویشاوندان نزدیک خرچنگ ها هستند، لارو بارناکل شبیه بچه خرچنگ ها می باشد.
فیلتر کننده و چسبنده به سطوح مختلف(صخره،کشتی، خرچنگ، لاک پشت و غیره) جهت زندگی هستند.

لاروی که از تخم بیرون می آید تا مدتی در آب شناور میمانند، سپس زمان آن فرا رسید که در یکجا ساکن شوند، خود را مانند سیمان به یک جسم می چسبانند و بقیه عمر خود را در همان جا سپری می کنند. صفحه هایی از آهک که در تصاویر موجوده، دور اونا رو میگیره تا از آن ها محافظت کند.
جهت تغذیه ، پاهای بلند و مودار خود را بیرون می فرستند تا ذرات ریز غذای موجود از آب را بگیرند.

#خلیج_فارس#بندرعباس#بندری#زیست_دریا#زیست_شناسی#دانشگاه_هرمزگان

#بارناکل#زیستدریا
#hormozgan_university#uni_hormizgan#marine_biology

#marinelife#biology#sealife#persian_gulf#barnacle

/ 0 نظر / 11 بازدید