حجاب آمریکایی

در حجاب آمریکایی زن‌ها و عروس‌های مسلمون محجبه؛ در مراسم عروسی یادشون می‌ره که
مقابل نامحرم، آرایش کرده و سربرهنه وایسادند. (بگمان اینکه خب عروسی یه
روزه)

 در حجاب آمریکایی؛ چین کمونیست برای مسلمونا؛ روسری؛ مانتو و شاید در آینده نزدیک؛ چادر نماز تولید کنه.

در حجاب آمریکایی حریم امن خانواده را کم رنگ‌تر می‌بینید.


در حجاب آمریکایی چون جلف پوشیدن زن‌های محجبه مد خواهد شد؛ زنها غبار خیانت را در چهره شوهراشون مشاهده می‌کنند.


در حجاب آمریکایی برای پوشش زنان مسلمان طرح و الگوهای فراوان در پس مرزها ریخته میشه.


در حجاب آمریکایی زن‌های مسلمون اعراب و خاورمیانه؛ حجاب کامل سرشون را با آرایش کردن و لباس جلف پوشیدناشون همراه کردند.


در حجاب آمریکایی ناموس‌داری مردها زیر سوال میره.


در حجاب آمریکایی پارچه‌‌هایی بنام شال و روسری بر سرها شده ؛ ولی فلسفه و هویت اسلامی بودن حجاب از سرها برداشته شده.


  در حجاب آمریکایی ایدئولوژی که در آن واقعیت حجاب نهفته است همسو با نگرش و خواسته استکبار قرار می‌گیره.


در حجاب آمریکایی اگه مصلحت ایجاد کنه باید حجاب داشت و نماز خواند و اگر مصلحت نباشه باید دوش بدوش استکبار علیه حجاب و اسلام اقدام  بشه.

/ 0 نظر / 8 بازدید