اثرات گرد و غبار بر اکوسیستم های دریایی

در اقیانوس ها ، ذرات معدنی آئروسولها (گرد و گاز موجود در هوا) بهره وری زیستی را افزایش می دهد. نقل و انتقال گسترده جوی مواد معدنی گرد و غبار، مواد مغذی خوبی برای زندگی فیتوپلانکتونها(گیاهان ریز شناور بر سطح دریا) و زئوپلانکتونها (جانوران ریز شناور بر سطح دریا) را فراهم می کند.
این موضوع برای مناطقی از اقیانوسها که به جهت دور بودن از رودخانه ها مواد مغذی کمتری دریافت می کنند اهمیت بسزایی دارد. به عنوان مثال ، گرد و غبار جنوب صحرا، یک منبع مهم مواد مغذی برای اقیانوس آتلانتیک شمالی محسوب می شود (Goudie و میدلتون 2001).

معضل زیست محیطی دریا بر اثر گرد و غبار: کِشَند قرمز

کشند قرمز پدیده ای است که در اثر تجمع بیش از حد جلبکهای دریایی  تک سلولی به وجود می آید، این پدیده بیشتر در آبهای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بروزمی کند و در شرایط به خصوصی، گونه های فیتو پلانکتونی از لحاظ تعداد چنان شکوفا می شوند که در اثر تراکم بیش از رنگ آب تغییر میکند و با توجه به نوع رنگدانه موجود در پلانکتون دریا ممکن است صورتی، بنفش، نارنجی، آبی، سبز، قهوه ای و قرمز( معمول ترین رنگ ) شود. گرد و غبار با داشتن موادی چون نیترات، سیلسیم و به ویژه فسفات و آهن مواد مغذی دریا را افزایش داده و جمعیت این موجودات دریایی به شدت افزایش پیدا می کند(مقاله طوفانهای گرد و غبار به عنوان یکی از عوامل ظهور کشند قرمز در محیط زیست دریا / فرزاد ترابی میرزایی – مهدیه حیدری- مهدیه تجملیان).

/ 0 نظر / 3 بازدید